Küte suvemajja või suvilasse

13.02.2020

Suvila eripärad


Suvilad ja suvemajad on meil kasutuses aastast ainult loetud päevad, kuid ka nendel hetkedel on tarvidus sooja ja loomulikult esteetilise naudingu järele.
Reeglina on sooja vaja kiiresti. Selleks on sobilikud kõik metallkaminad või südamikud. Sageli on veel peale ilu ja sooja vaja valmistada toitu,mida nii mõnedki mudelid (näiteks Sunme 81, Sunme 2, Sunme 5 ja Sunme 82 ) võimaldavad.
Kuna metall on väga hea soojusjuht, siis peale kütmise alustamist eraldub ruumi juba kümnekonna minuti pärast sooja, mis omakorda hakkab ruumidest välja tõrjuma sinna kogunenud niiskust.

Millist küttekeha valida?


Küttekeha valikul on tarvis jälgida,et korstna mõõtmed oleksid vastavad sinna ühendatava kolde vajadustega või siis ehitada korsten vastavalt väljavalitud kaminale. Küttekeha ja korsten moodustavad ühtse terviku.
Ära ei tohi unustada,et sooja saab siiski ainult koldes põletatavast küttematerjalist ja tootel märgitud kilovatid näitavad kui palju on maksimaalselt tugeva tule korral võimalik soojusenergiat saada.
Lihtne arvestus käib nii;1kg kuivi puid sisaldab ca 4kw/h soojusenergiat ehk selleks, et kütta ära 30 m2 suvemaja peate tunnis põletama 1kg puid.
Küttekolde valikul tuleb võtta arvesse kõik eelnev ja siis valida välimust ja rahalisi vahendeid arvestades. Aktiivsemale kütmisele peavad paremini vastu malm ja kivikolded.

Tuleohutus


Mitte mingil juhul ei tohi eirata paigaldamisel ja kasutamisel tuleohutus eeskirju ja tootjatehase poolt esitatud nõudeid.
Kamina või kaminasüdamiku soetamisel on mõistlik alati kontsulteerida spetsialistidega ja tutvuda kasutusjuhenditega, sest kõige tuleohlikum asi kodus on lõke ja seda tuli küttekoldes ju vaieldamatult on.
Kui kolle juba olemas siis ärge unustage teda puhastada ja hooldada ,sest sellest sõltub suuresti kolde eluiga.

Küte suvemajja või suvilasse

13.02.2020

Suvila eripärad


Suvilad ja suvemajad on meil kasutuses aastast ainult loetud päevad, kuid ka nendel hetkedel on tarvidus sooja ja loomulikult esteetilise naudingu järele.
Reeglina on sooja vaja kiiresti. Selleks on sobilikud kõik metallkaminad või südamikud. Sageli on veel peale ilu ja sooja vaja valmistada toitu,mida nii mõnedki mudelid (näiteks Sunme 81, Sunme 2, Sunme 5 ja Sunme 82 ) võimaldavad.
Kuna metall on väga hea soojusjuht, siis peale kütmise alustamist eraldub ruumi juba kümnekonna minuti pärast sooja, mis omakorda hakkab ruumidest välja tõrjuma sinna kogunenud niiskust.

Millist küttekeha valida?


Küttekeha valikul on tarvis jälgida,et korstna mõõtmed oleksid vastavad sinna ühendatava kolde vajadustega või siis ehitada korsten vastavalt väljavalitud kaminale. Küttekeha ja korsten moodustavad ühtse terviku.
Ära ei tohi unustada,et sooja saab siiski ainult koldes põletatavast küttematerjalist ja tootel märgitud kilovatid näitavad kui palju on maksimaalselt tugeva tule korral võimalik soojusenergiat saada.
Lihtne arvestus käib nii;1kg kuivi puid sisaldab ca 4kw/h soojusenergiat ehk selleks, et kütta ära 30 m2 suvemaja peate tunnis põletama 1kg puid.
Küttekolde valikul tuleb võtta arvesse kõik eelnev ja siis valida välimust ja rahalisi vahendeid arvestades. Aktiivsemale kütmisele peavad paremini vastu malm ja kivikolded.

Tuleohutus


Mitte mingil juhul ei tohi eirata paigaldamisel ja kasutamisel tuleohutus eeskirju ja tootjatehase poolt esitatud nõudeid.
Kamina või kaminasüdamiku soetamisel on mõistlik alati kontsulteerida spetsialistidega ja tutvuda kasutusjuhenditega, sest kõige tuleohlikum asi kodus on lõke ja seda tuli küttekoldes ju vaieldamatult on.
Kui kolle juba olemas siis ärge unustage teda puhastada ja hooldada ,sest sellest sõltub suuresti kolde eluiga.